FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कविलासी नगरपालिकाका नयाँ नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री श्याम किशोर राय ज्यू लगायत सिफारिस भई आउनु भएका नयाँ कर्मचारीहरुको स्वागत कार्यक्रम |

कविलासी नगरपालिकाको चौथो नगर सभा शुभारम्भ मिति २०७७/०३/१० मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र संक्षिप्त बजेट बिबरण |

कविलासी नगरपालिकाको चौथो नगर  सभा शुभारम्भ मिति २०७७/०३/१० मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र संक्षिप्त बजेट बिबरण | 

चौथो नगर सभाको बैठकमा उपस्थित हुने बारे |

चौथो नगर सभाको बैठकमा उपस्थित हुने बारे |

Pages