FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कविलासी नगरपालिकाको आगामी आ.व. २०७९/०८० को सातौं नगर सभामा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरियो |

०७८-७९ 06/23/2022 - 18:16 PDF icon kabilasi_upmayor.pdf

आ.व. २०७८/०७९ को लागि योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी सूचना |

०७८-७९ 10/24/2021 - 12:50 PDF icon yoajan patra 2078.079.pdf

आ.ब.२०७५/०७६ वडा स्तरीय योजना तथा कार्यक्रम

७५/७६ 08/16/2018 - 16:26 PDF icon वडाहरुको योजना

योजना तथा परियोजना

७४/७५ 06/03/2018 - 13:14 PDF icon 1 .pdf, PDF icon 2.pdf, PDF icon योजनाहरु 3.pdf, PDF icon योजनाहरु 4 .pdf, PDF icon योजनाहरु 5 .pdf, PDF icon योजनाहरु 7.pdf, PDF icon योजनाहरु 9.pdf, PDF icon योजनाहरु6.pdf, PDF icon योजनाहरु8.pdf, PDF icon योजनाहरु10.pdf

योजनाहरु

७४/७५ 06/03/2018 - 13:05 PDF icon 1 .pdf, PDF icon 2.pdf, PDF icon योजनाहरु 3.pdf, PDF icon योजनाहरु 4 .pdf, PDF icon योजनाहरु 5 .pdf, PDF icon योजनाहरु 7.pdf, PDF icon योजनाहरु 9.pdf, PDF icon योजनाहरु6.pdf, PDF icon योजनाहरु8.pdf, PDF icon योजनाहरु10.pdf