FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सुचनाको हक सम्बन्धि जानकारीमुलक पुस्तिका (२०८०/१०/०१ गते देखि २०८०/१२/३० गतेसम्म ) ८०/८१ 04/24/2024 - 15:25 PDF icon Kabilasimun_suchna_published.pdf
सुचनाको हक सम्बन्धि जानकारीमुलक पुस्तिका (२०८०/०७/०१ गते देखि २०८०/०९/२९ गतेसम्म ) ८०/८१ 01/25/2024 - 16:38 PDF icon कविलासी नगरपालिका सूचना प्रकाशन.pdf
सुचनाको हक सम्बन्धि जानकारीमुलक पुस्तिका (२०८०/०४/०१ गते देखि २०८०/०६/३० गतेसम्म ) ८०/८१ 11/06/2023 - 16:09 PDF icon सुचनाको हक सम्बन्धी जानकारी पुस्तक.pdf
सूचनाको हक सम्वन्धि स्वत प्रकाशन विवरण २०७९/०८० ७९-८० 07/27/2023 - 14:47 PDF icon कविलासी न.पा. सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन.pdf
सेवा करार कर्मचारीको लागि दरखास्त फारम सम्बन्धी जानकारी | ७९-८० 06/06/2023 - 16:52 PDF icon करार कर्मचारी दरखास्त फारम ढाँचा (1).pdf
सुचनाको हक सम्बन्धि जानकारीमुलक पुस्तिका (२०७९/०४/०१ गते देखि २०७९/१२/३० गतेसम्म ) ७९-८० 04/24/2023 - 15:19 PDF icon जानकारीमुलक पुस्तिका कविलासी नगरपालिका .pdf