FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
राम कुमार महतो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन rkmahato7@gmail.com ९८५४०२३०२३
सुरेन्द्र प्रधान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत surendrapradhan39@gamil.com 9854075175
राम नारायण साह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाखा अधिकृत sahramnarayan851@gmail.com 9854075175
श्याम किशोर राय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन शाखा info@kawilasimun.gov.np 9844077440
गिरीश कुमार झा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत info@kawilasimun.gov.np ९८५४०७५१७५
उदय प्रसाद देवकोटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत devkotaudaya@gmail.com 9854075175
श्याम किशोर राय बरिष्ठ कविराज निरीक्षक आयुर्बेद शाखा kabilasimun@gmail.com ९८४४०७७४४०
रेवती प्रसाद पौडेल अधिकृत स्तर छैठाै सामाजिक सुरक्षा तथा पन्जिकरण / सहकारी rewatipaudel59@gmail.com ९८४४१३३८०५
रामजी बाबु यादव इन्जिनियर प्राबिधिक ramjibabuer@gmail.com ९८४४०८७२५०
चुनचुन प्रसाद यादव कविराज छैठो आयुर्बेद शाखा ९८४४१५४९३५
रामबिनय प्रसाद यादव इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा प्रमुख ९८४१३७१३६९
सुरेन्द्र राय सूचना अधिकारी suchanaadhikari@kawilasimun.gov.np ९८५७८३३०८७
रणधीर कुमार यादव रोजगार संयोजक शाखा अधिकृत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम yadavrandhir076@gmail.com ९८५७०१४६६६
बिरवल चौधरी नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत kabilasimun@gmail.com ९८४५०३४२७९
अरुण कुमार सिंह पशु सेवा प्राबिधिक पशु प्राबिधिक ९८४४०७४९७७
भिखारी चौधरी खरिदार ९८४४०६४९५५
दिनेश लुइटेल अधिकृत स्तर छैठाै शिक्षा शाखा ९८४३४३८०४२
नवल किशोर राय स्वस्थ्य सह-संयोजक (हेल्थ असिस्टेन्ट ) स्वास्थ्य शाखा navalmph2015@gmail.com ९८४९५९८५५१
राजेश कुमार महतो जनस्वास्थ्य निरीक्षक स्वास्थ्य शाखा rajeshmahato348@gmail.com ९८६२३४६९६९
चन्द्र देव राय यादव सव इन्जिनियर प्राबिधिक ९८४२११०७८०
टंक प्रसाद दाहाल लेखापाल प्रशासन ९८४४०६३३७३
राजनारायण प्रसाद यादव अन्तरिक लेखा परिक्षक लेखा शाखा 9845384311
गोपाल सिंह आले (नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) कार्यकारी अधिकृत alegopalsingh@gmail.com ९८५४०५३५५५
भरत चौधरी ना.सु ९८४४२९१६७१
राम लोचन महतो सव इन्जिनियर ९८५४०३५४५३
हिमेन्द्र भण्डारी सह-लेखापाल himendrabhandari75@gmail.com ९८६०७५११७४
सिताराम पंडित खरिदार
संजित कुमार राय खरिदार राजस्व शाखा sanjitray12435@gmail.com ९८४५६६३६१०
कल्पना यादव सव इन्जिनियर इन्जिनियर/सिभिल ९८१७७८४७७३
शम्भु कुमार यादव सहायक कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन shambhu4542@gmail.com ९८४४४९३७६०
सिमा उप्रेती कम्प्युटर अपरेटर बिबिध seemaupreti4@gmail.com 9845627761
राजेन्द्र ठाकुर पाचौ, सामान्य प्रशासन जिन्सी शाखा ९८४४०८०७८३
रबिन्द्र कुमार यादव खरिदार प्रशासन / राजश्व शाखा yadav.nirajan55@gmail.com ९८४४११०००९
राम बचन राय प्राबिधिक सहायक प्रशासन शाखा kabilasimun@gmail.com ९८६१०१०७४५
सुरेश चपाईं अमिन प्राबिधिक sureshchapain515@gmail.com 9868145362

Pages