FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सूचना । ८०/८१ 06/13/2024 - 18:44
रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना | ८०/८१ 06/07/2024 - 10:26 PDF icon kabilasimun_edu_info1.pdf
सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको अन्तरबार्ता परिक्षा सम्बन्धी सूचना | ८०/८१ 06/04/2024 - 17:26
बिद्यालय समय ब्यबस्थापन सम्बन्धमा | ८०/८१ 05/30/2024 - 14:35
किसान सूचीकरण कार्यक्रममा अनिवार्य सुचिकृत हुने बारे सूचना | ८०/८१ 05/30/2024 - 12:56
सहकारी संस्थाको भाखा नाघेको ऋण चुक्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना | ८०/८१ 05/30/2024 - 12:54
बिद्यालयको प्रमाणित कागजात उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना | ८०/८१ 05/22/2024 - 15:05
आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सम्बन्धी सूचना | ८०/८१ 05/08/2024 - 10:53
साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्बन्धी सूचना | ८०/८१ 05/05/2024 - 17:17
उत्कृष्ट बिद्यालय छनौटका लागि प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना | ८०/८१ 05/02/2024 - 16:27

Pages