FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०८०।०२।२१ गतेको कार्यपालिकाको वैठक निर्णय |

७९-८० 06/22/2023 - 16:24 PDF icon 2080-02-21.pdf

२०८०।०२।१४ गतेको कार्यपालिकाको वैठक निर्णय |

७९-८० 06/01/2023 - 15:56 PDF icon Karypalika nirnay2080-02-14.pdf

२०८०।०१।२२ गतेको कार्यपालिकाको वैठक निर्णय |

७९-८० 05/13/2023 - 13:29 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८०-०१-२२.pdf

२०७९।१२।२६ गतेको कार्यपालिकाको वैठक निर्णय |

७९-८० 04/12/2023 - 16:50 PDF icon karypalika nirnay2079-12-26.pdf

२०७९।०७।०१ गतेको कार्यपालिकाको वैठक निर्णय |

०७८-७९ 10/21/2022 - 10:29 PDF icon karypalika_minute_2079-07001.pdf

२०७९।०६।१२ गतेको कार्यपालिकाको वैठक निर्णय |

७९-८० 10/17/2022 - 11:30 PDF icon kabilasi_minute 2079.06.12.pdf

२०७९।०६।०५ गतेको कार्यपालिकाको वैठक निर्णय |

७९-८० 10/17/2022 - 11:29 PDF icon karpalika_mminute.pdf

२०७९।०५।१८ गतेको कार्यपालिकाको वैठक निर्णय |

७९-८० 10/17/2022 - 11:28 PDF icon karpalika_minute.pdf

२०७९।०५।०८ गतेको कार्यपालिकाको वैठक निर्णय |

७९-८० 10/17/2022 - 11:27 PDF icon 2079-05-08pdf.pdf

२०७९।०४।२० गतेको कार्यपालिकाको वैठक निर्णय |

७९-८० 10/17/2022 - 11:25 PDF icon karypalika_minute.pdf

Pages