FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
श्याम किशोर राय नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत kabilasimun@gmail.com 9844077440
ई. सुरेन्द्र राय इन्जिनियर बाताबरण अधिकृत sarlahi.deeu@gmail.com 9857833087
ई. जयबिर यादव सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रबिधि अधिकृत / सूचना अधिकारी ito.kabilasimun@gmail/ suchana.kabilasi@gmail.com ९८४११२३८७० /९८५४०३७००५
रेवती प्रसाद पौडेल अधिकृत सामाजिक सुरक्षा तथा पन्जिकरण शाखा / सहकारी शाखा rewatipaudel59@gmail.com ९८४४१३३८०५/९८००८२३८०५
चुनचुन प्रसाद यादव कविराज छैठो आयुर्बेद शाखा ९८४४१५४९३५
रामबिनय प्रसाद यादव इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा ९८४१३७१३६९
राज किशोर महतो बैध निरीक्षक स्वास्थ्य/आयुर्वेद ९८४४२०१९६१
भोला साह अधिकृत नेपाल कृषि/भेटेरिनरी ९८४४२०९३६३
सुरेन्द्र महतो अधिकृत नेपाल/कृषि ला.पो.डे.डे. ९८४४४३८६५८
दिनेश लुइटेल शिक्षा अधिकृत शिक्षा/शिक्षा प्रशासन ९८४३४३८०४२
अनुज देव इन्जिनियर इन्जिनियर/सिभिल ९८४०७८७९८४
संजय कुमार झा सि.अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा ९८५४०३६५९५
रामनन्दन पण्डित लेखापाल प्रशासन /लेखा ramapandit1212@gmail.com 9826853909
राजनारायण प्रसाद यादव आ.ले.पा. सहायक प्रशासन /लेखा 9845384311
रामस्वार्थ राय नायब सुब्बा स्वास्थ्य प्राबिधिक नेपाल कृषि/भेटेरिनरी ९८१९६३६५९०
रामवचन राय प्राबिधिक सहायक शिक्षा/शिक्षा प्रशासन ९८६१०१०७४५
हिरालाल राय प्राबिधिक सहायक नेपाल कृषि /बाली संरक्षण ९८४६२३०४१९
उमेश कुमार दास सव इन्जिनियर प्राबिधिक ९८४४१००५९४
सत्येन्द्र कुमार साह सव इन्जिनियर इन्जिनियर/सिभिल ९८१७८७७३७३
कल्पना यादव सव इन्जिनियर इन्जिनियर/सिभिल ९८१७७८४७७३
राकेश कुमार साह सहायक सब-इन्जिनियर इन्जिनियर/सिभिल rakeshsah194@gmail.com 9816811722
दिनेश राय बिद्यालय श्रोत ब्यक्ति शिक्षा ९८५४०३६४०७
सिमा उप्रेती कम्प्युटर अपरेटर बिबिध seemaupreti4@gmail.com 9845627761
संदिप यादव सहायक प्रशासन /सामान्य प्रशासन yadavsandip911@gmail.com 9808285757
रबिन्द्र कुमार यादव खरिदार प्रशासन / राजश्व शाखा yadav.nirajan55@gmail.com ९८४४११०००९
राजेन्द्र ठाकुर जिन्सी शाखा प्रशासन ९८४४०८०७८३
सुरेन कुमार दास सहायक प्रशासन /लेखा dassurenkumar35@gmail;.com 9840800271
ममता राय यादव स.म.बि.नि. नेपाल बिबिध ९८६२०२४१५९
सुरेश चपाईं अमिन प्राबिधिक sureshchapain515@gmail.com 9868145362
रेणु कुमारी चौधरी सहायक प्रशासन /सामान्य प्रशासन missrenu907@gmail.com ९८४४४२०६१५
शिवनाथ चौधरी सहायक प्रशासन /सामान्य प्रशासन ९८४४०३२७५७
पिन्कु राम पाचौ, सामान्य प्रशासन प्रशासन /सामान्य प्रशासन pinkuram2053@gmail.com 9844254073
अजबलाल राय सहायक प्रशासन /सामान्य प्रशासन ९८४४०८९१५८
राम सिकिल राम सहायक प्रशासन /सामान्य प्रशासन ९८०७६७१७५०
बाबुराम पोखरेल सहायक प्रशासन /सामान्य प्रशासन ९८१६८१६७०३

Pages