FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
राम कुमार महतो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन rkmahato7@gmail.com ९८५४०२३०२३
श्याम किशोर राय नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन शाखा info@kawilasimun.gov.np 9844077440
रामजी बाबु यादव इन्जिनियर प्राबिधिक ramjibabuer@gmail.com ९८४४०८७२५०
चुनचुन प्रसाद यादव कविराज छैठो आयुर्बेद शाखा ९८४४१५४९३५
जयबिर यादव सूचना अधिकारी सूचना तथा प्रबिधि शाखा suchanaadhikari@kawilasimun.gov.np 9841123870
बिरवल चौधरी नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत kabilasimun@gmail.com ९८४५०३४२७९
अरुण कुमार सिंह पशु सेवा प्राबिधिक पशु प्राबिधिक ९८४४०७४९७७
भिखारी चौधरी खरिदार ९८४४०६४९५५
नवल किशोर राय स्वस्थ्य सह-संयोजक (हेल्थ असिस्टेन्ट ) स्वास्थ्य शाखा navalmph2015@gmail.com ९८४९५९८५५१
चन्द्र देव राय यादव सव इन्जिनियर प्राबिधिक ९८४२११०७८०
टंक प्रसाद दाहाल लेखापाल प्रशासन ९८४४०६३३७३
गोपाल सिंह आले (नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) कार्यकारी अधिकृत alegopalsingh@gmail.com ९८५४०५३५५५
भरत चौधरी ना.सु ९८४४२९१६७१
राम लोचन महतो सव इन्जिनियर ९८५४०३५४५३
हिमेन्द्र भण्डारी सह-लेखापाल himendrabhandari75@gmail.com ९८६०७५११७४
सिताराम पंडित खरिदार
संजित कुमार राय खरिदार राजस्व शाखा sanjitray12435@gmail.com ९८४५६६३६१०
कल्पना यादव सव इन्जिनियर इन्जिनियर/सिभिल ९८१७७८४७७३
शम्भु कुमार यादव सहायक कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन shambhu4542@gmail.com ९८४४४९३७६०
सिमा उप्रेती कम्प्युटर अपरेटर बिबिध seemaupreti4@gmail.com 9845627761
राम ईश्वर राय कार्यालय सहयोगी ९८१५८५८८०६