FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
श्याम किशोर राय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन शाखा info@kawilasimun.gov.np 9844077440
राम कुमार महतो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन rkmahato7@gmail.com ९८५४०२३०२३
गिरीश कुमार झा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत info@kawilasimun.gov.np ९८५४०७५१७५
रेवती प्रसाद पौडेल अधिकृत स्तर छैठाै सामाजिक सुरक्षा तथा पन्जिकरण / सहकारी rewatipaudel59@gmail.com ९८४४१३३८०५
रामजी बाबु यादव इन्जिनियर प्राबिधिक ramjibabuer@gmail.com ९८४४०८७२५०
चुनचुन प्रसाद यादव कविराज छैठो आयुर्बेद शाखा ९८४४१५४९३५
जयबिर यादव सूचना अधिकारी सूचना तथा प्रबिधि शाखा suchanaadhikari@kawilasimun.gov.np 9841123870
बिरवल चौधरी नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत kabilasimun@gmail.com ९८४५०३४२७९
अरुण कुमार सिंह पशु सेवा प्राबिधिक पशु प्राबिधिक ९८४४०७४९७७
भिखारी चौधरी खरिदार ९८४४०६४९५५
दिनेश लुइटेल अधिकृत स्तर छैठाै शिक्षा शाखा ९८४३४३८०४२
नवल किशोर राय स्वस्थ्य सह-संयोजक (हेल्थ असिस्टेन्ट ) स्वास्थ्य शाखा navalmph2015@gmail.com ९८४९५९८५५१
चन्द्र देव राय यादव सव इन्जिनियर प्राबिधिक ९८४२११०७८०
टंक प्रसाद दाहाल लेखापाल प्रशासन ९८४४०६३३७३
राजनारायण प्रसाद यादव अन्तरिक लेखा परिक्षक लेखा शाखा 9845384311
गोपाल सिंह आले (नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) कार्यकारी अधिकृत alegopalsingh@gmail.com ९८५४०५३५५५
भरत चौधरी ना.सु ९८४४२९१६७१
राम लोचन महतो सव इन्जिनियर ९८५४०३५४५३
हिमेन्द्र भण्डारी सह-लेखापाल himendrabhandari75@gmail.com ९८६०७५११७४
सिताराम पंडित खरिदार
संजित कुमार राय खरिदार राजस्व शाखा sanjitray12435@gmail.com ९८४५६६३६१०
कल्पना यादव सव इन्जिनियर इन्जिनियर/सिभिल ९८१७७८४७७३
शम्भु कुमार यादव सहायक कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन shambhu4542@gmail.com ९८४४४९३७६०
सिमा उप्रेती कम्प्युटर अपरेटर बिबिध seemaupreti4@gmail.com 9845627761
सुरेश चपाईं अमिन प्राबिधिक sureshchapain515@gmail.com 9868145362
पिन्कु राम वडा सचिव वडा नं. ४ को कार्यालय pinkuram2053@gmail.com 9844254073
राम ईश्वर राय कार्यालय सहयोगी ९८१५८५८८०६