FAQs Complain Problems

कुपोषण मुक्त नगर बनाउने अभियानको लागि प्रतिबद्धता

सङ्घीय प्रणालीमा बहुक्षेत्रीय योषण योजनाको सफल कार्यान्वयनको लागि अभिमुखिकरण लगतै कविलासी नगरपालिकालाई क्रेन्द्रबाट बिनियोजित रकम रु. १२३२००० भएकोमा यस न.पा.बाट थप रकम रु. १२३४००० विनियोजित गरी जम्मा रु.२४६६००० रकम बराबरको कर्यक्रम तर्जुमा गरियो।

                            कबिलासी नगरपालिका

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि