FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को सम्पत्ती विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!! ०७८-७९ 07/18/2021 - 19:16
सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नबिकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !!! ७७/७८ 07/14/2021 - 11:45
भुक्तानी सम्बन्धी सूचना !!! ७७/७८ 07/06/2021 - 13:11
सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत अनलाइन घटना दर्ता सम्बन्धी सूचना !!! ७७/७८ 07/05/2021 - 15:19
सहकारी संस्था सन्चालन सम्बन्धी सूचना !!! ७७/७८ 07/05/2021 - 13:15
युवा सशक्तिकरण कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी सम्बन्धी जरुरी सूचना !!! ७७/७८ 06/30/2021 - 13:35
कविलासी नगरपालिका नगर सभाका अध्यक्ष श्री कौशल किशोर यादव ज्यूको अध्यक्षतामा आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको क्रममा नगर सभा पदाधिकारी सदस्यहरुबाट राय, सुझाव संकलन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम गरियो | ७७/७८ 06/24/2021 - 21:20
कविलासी नगरपालिकाको आगामी आ.व. २०७८/०७९ को छैठौं नगर सभामा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरियो | ७७/७८ 06/24/2021 - 21:18
आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को लागि कविलासी नगरपालिकाका उपप्रमुख श्री राधा देवीज्यूबाट बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत | ७७/७८ 06/24/2021 - 19:04 PDF icon upmayer bajet prastuti 2078_079.pdf
शोक मनाइने सम्बन्धी सूचना !! ७७/७८ 06/19/2021 - 15:04

Pages